طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه سپتامبر، ایرلند از بدهکارترین کشورهای دنیا است و بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

به گزارش برات نیوز، ایرلند با جمعیت چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر، با تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۵۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار، نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصادش ۱۰۳۵.۷۰ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلیش ۸۹.۵۸ درصد است.

هلند با جمعیت ۱۷ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر با۸۱۹ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۶۴۱.۵۵ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلیش، ۷۴.۶۱ درصد است.

سوئیس با جمعیت هشت میلیون و ۶۴۰ هزار نفر و ۷۴۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۲۸۵.۵۱ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی، ۴۷.۶۹ درصد است.

بلژیک با جمعیت ۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر و ۵۲۲ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد ۲۸۵.۰۳ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۶۱ درصد است.

یونان با جمعیت ۱۰ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر و۲۱۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۲۵۹.۰۸  درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی، ۲۱۱.۰۴ درصد است.

پرتغال با جمعیت ۱۰ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر و ۲۲۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۲۳۴.۴۵ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی، ۱۴۹.۷۵ درصد است.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در زمان کرونا

همچنین در این گزارش آمده است: آمریکا با جمعیت ۳۳۰ میلیون و ۲۲۱ هزار نفر با ۱۹ تریلیون ۶۰۷ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۱۲۷.۴۴ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی ۱۰۴.۲ درصد است. چین با

جمعیت یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و با ۱۴ تریلیون و ۵۷۷ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۱۵.۹۷ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی ۵۰.۴۲ درصد است. ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون و ۶۰۲ هزار نفر و چهار تریلیون و ۵۴۱ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۹۲.۰۱ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی ۲۶۸.۷۷ درصد است.

آلمان با جمعیت ۸۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر و سه تریلیون و ۷۶۱ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۱۶۷.۲۳ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی، ۷۷.۲۴ درصد است. همچنین انگلیس با جمعیت ۶۷ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر و سه تریلیون ۴۶۲ میلیارد و ۴۹ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نسبت بدهی خارجیش به اندازه اقتصاد، ۲۸۵.۲۲ درصد و نسبت بدهی دولتیش به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۳۴ درصد است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *