بررسی ها و داده های آماری که نرخ تورم آبان را پوشش می دهد نشان داد که کمترین نرخ ماهانه تورم مربوط به استان تهران و بیشترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به ایلام است.

طبق این آمار، نرخ تورم ماهانه ایلام با 8.8 درصد و نرخ تورم تهران با 3.2 درصد افزایش، بیشترین و کمترین نرخ تورم آبان را ثبت کردند.

نرخ تورم آبان به صورت کلی نیز عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٧٥ واحد را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل حاکی از ٥.٢ درصد افزایش است.

میزان تورم نقطه به نقطه

بیشترین نرخ تورم ماهیانه استان ایلام است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٦.٤ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (٥٤.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٤٢.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٥.٤ درصد) است.

مسعود افشین هفته پیش با بیان اینکه منظور از نرخ تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است، اعلام کرد: تورم ماهانه برای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۷.۶ واحدی به ۱۱.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۵.۸ واحدی به عدد ۰.۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل سه درصد کاهش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی با کاهش هفت دهم درصدی به ۴.۸ درصد رسیده است.

نرخ تورم آبان در میان خانوارهای شهری

شاخص کل خانوارهای شهری در آبان ماه 1399 به میزان 272.6 رسید که حاکی از افزایش 4.7 درصدی است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٧.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.١ درصد افزایش است.

میزان تورم نقطه به نقطه نیز نیز برای خانوارهای شهری کشور 45.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه به نقطه نیز در خانوارهای شهری متعلق به کرمانشاه با 53.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان مازندران 42.1 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٩.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٩ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان‌های آذربایجان غربی و خراسان رضوی (٢٥.٤ درصد) است.

نرخ تورم در میان خانوارهای روستایی

نرخ تورم ماهانه عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٨٨,.۶  را نشان می دهد که حاکی از افزایش 7.6 درصدی نسبت به ماه قبل است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ١٣.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ٤.٢ درصد افزایش است.

همچنین برای خانوارهای روستایی درصد تغییر شاخص کل تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه به 50.3 درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 6.4 درصد برای استان بوشهر و کمترین با 41.8 درصد متعلق به استان تهران است.

همچنین لازم است بدانید که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی عدد ٢٨.٨ درصد را نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٢٣.٩ درصد) است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *