مقالات نویسنده

روز خبرنگار
رویداد

هفدهم مرداد؛ روز خبرنگار

هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز ملی خبرنگار در ایران است.

روز زنان شاغل مجرد
رویداد

چهاردهم مرداد؛ روز زنان شاغل مجرد

چهاردهم مرداد برابر با ۴ اوت با عنوان روز جهانی زنان شاغل مجرد نام‌گذاری شده است. در ادامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.

رویداد

۱ اوت؛ روز جهانی وب

۱۱ مرداد برابر با ۱ اوت روز جهانی وب است؟ با تاریخچه وب آشنایی دارید؟

6 مرداد؛ روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
رویداد

6 مرداد؛ روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

از سوم تا نهم مرداد در تقویم به نام هفته مهارت و روز ششم مرداد به نام روز کارآفرینی و تریوج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نام‌گذاری شده است.

روز ازدواج
رویداد

روز ازدواج و سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

اول مرداد سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است که در تقویم فارسی به نام روز ازدواج نام‌گذاری شده است.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی
رویداد منتخب سردبیر

۲۵ تیر؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی

۲۵ تیرماه به نام روز بهزیستی و تامین اجتماعی نام‌گذاری شده است. چقدر از تاریخچه و اهداف این سازمان‌ها اطلاع دارید؟

روز جهانی جمعیت
رویداد

۱۱ ژوئیه؛ روز جهانی جمعیت

۱۱ ژوئیه برابر با ۲۱ تیر روز جهانی جمعیت است. در این مطلب برات نیوز در مورد مشکلات افزایش بی‌رویه جمعیت بیشتر صحبت می‌کنیم.

روز مالیات
رویداد

۱۶ تیر؛ روز ملی مالیات

شانزدهم تیرماه به عنوان روز ملی مالیات و آغاز هفته مالیات نام‌گذاری شده است علت این نامگذاری آشنایی بیشتر مردم با قوانین مالیاتی است.

روز شهرداری و دهیاری
رویداد

۱۴ تیر؛ روز شهرداری و دهیاری

۱۴ تیرماه در تقویم رسمی ایران روز شهرداری و دهیاری است. در این مطلب از برات نیوز در مورد تاریخچه و نقش شهرداری و دهیاری صحبت می‌کنیم.

روز قلم
رویداد منتخب سردبیر

۱۴ تیر؛ روز قلم

۱۴ تیرماه در تقویم رسمی ایران به نام روز قلم نام‌گذاری شده است. در این مطلب در مورد ارزش قلم بیشتر صحبت می‌کنیم.