مقالات نویسنده

کاهش ۵۹ درصدی ایمپرشن‌ های گوگل مای بیزنس
تکنولوژی منتخب سردبیر

کاهش ۵۹ درصدی ایمپرشن‌ های گوگل مای بیزنس

با شیوع ویروس کرونا، کلیک‌ها و ایمپرشن‌ های گوگل مای بیزنس کاهشی 59 درصدی را تجربه کرده‌اند اما بروزرسانی راه‌های تماس، هنوز توضیه می شود.