رتبه ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

سقوط ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی

طبق آخرین آماری که وزرات صمت منتشر کرده است، ایران از نظر شاخص رتبه‌بندی آزادی اقتصادی از بین ۲۲ کشور منطقه پس از ترکمنستان بدترین