ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی رکورد زد
اخبار اقتصادی

رکورد افزایش ارزش سهام بورس آسیا

با شروع واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها و امید به بهبود اوضاع اقتصادی، ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی رکورد زد. با برات نیوز همراه باشید.

کوچک شدن اقتصاد کشورهای آسیایی به جز چین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کوچک شدن اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیایی

ضربه‌های کرونا به کشورهای مختلف تمامی ندارد. طبق آخرین آمار اقتصاد کشورهای آسیایی در حال توسعه نیز به میزان ۰.۴ ٪ کوچک می‌شوند. انقباض اقتصاد