اقتصاد آلمان
اخبار اقتصادی اقتصاد

اقتصاد آلمان بدترین ماه خود را گذراند

تولید صنعتی آلمان در ماه آوریل به دلیل کرونا ویروس، به شدت کاهش یافت، یک اقتصاددان این دوران را”بدترین ماه” برای اقتصاد آلمان