اشتغال در مقطع دکترا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فارغ‌التحصیلان دکتری، بیکار

اشتغال در مقطع دکتری کاهش یافته و در بهار 99 سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.2 درصد بوده است و سهم بانوان هم بیشتر است.