آنتی بیوتیک طبیعی
تکنولوژی

یک دستورالعمل مربوط به قرون وسطی که به نظر می‌رسد یک آنتی بیوتیک قوی باشد

یک دستور آنتی بیوتیک طبیعی برای درمان بیماری‌های خاص کشف شده است.