ناوگان حمل و نقل عمومی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ارابه های مرگ و بی کفایتی مسوولان

درحالی که هر روزه جان هموطنان مان بنا به دلیل نقص فنی ناوگان حمل و نقل عمومی از دست می رود مسوولان این موضوع را تنها یک اتفاق می خوانند.

ممنوعیت سفرهای اتوبوسی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ممنوعیت سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی

رییس اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافر، احدرضا عامری، از ممنوعیت سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی در نوروز 1400 خبر داد.