هم‌خانگی دو خانواده
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش درخواست هم‌خانگی دو خانواده در یک واحد مسکونی

در سال‌های اخیر قیمت مسکن و به‌طبع آن نرخ اجاره‌خانه به‌طرز سرسام‌آوری افزایش یافته و از عوامل این مسئله می‌توان به نرخ ارز، میزان سود