احراز هویت دیجیتالی
بورس منتخب سردبیر

بیش از یک میلیون نفر به صورت دیجیتالی احراز هویت شدند

رونق خرید و فروش سهام و دریافت کدبورسی و احراز هویت سجامی آن هم در دوره شیوع کرونا موجب شد تا پیش از پیش اجرای احراز هویت دیجیتالی در دستور کار قرار گیرد

آیفون جایگزین پاسپورت می شود
منتخب سردبیر موبایل

آیفون جایگزین پاسپورت می شود

شرکت اپل قصد دارد تا در آینده‌ای نزدیک آیفون جایگزین پاسپورت و سایر کارت های احراز هویت کند. ایا این اتفاق به زودی رخ می دهد؟