نجات اقتصاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

چرا بازگشایی کسب وکارها برای نجات اقتصاد کافی نیست؟

راج چتی، استاد دانشگاه هاروارد در مورد رکود اقتصادی ناشی از کاهش هزینه کالاهای بادوام در وبیناری صحبت کرد و بازگشایی کسب وکارها را برای نجات اقتصاد

امارات متحده عربی
اخبار اقتصادی اقتصاد

اقتصاد امارات متحده عربی پس از دوران قرنطینه

گزارش‌ها حاکی از احیای اقتصاد امارات متحده است.