شرکتهای آنلاین و استارتاپها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

استارتاپها را با “ای نماد” محدود نکنید

شرکتهای آنلاین و استارتاپها با الزام به دریافت ای نماد محدود خواهند شد و نمایندگان مجلس از جمله کاظم دلخوش مخالفت این محدودیت هستند.

مرکز نوآوری آو
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رونق استارتاپ‌های دیجیتال با افتتاح “آو”

مرکز نوآوری « آو» برای تمرکز در حوزه‌های مارکتینگ، تبلیغات و تحقیقات راه‌اندازی شد. به گزارش برات‌نیوز، با حضور معاون علمی ریاست جمهوری، مرکز نوآوری