مرکز نوآوری آو
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رونق استارتاپ‌های دیجیتال با افتتاح “آو”

مرکز نوآوری « آو» برای تمرکز در حوزه‌های مارکتینگ، تبلیغات و تحقیقات راه‌اندازی شد. به گزارش برات‌نیوز، با حضور معاون علمی ریاست جمهوری، مرکز نوآوری