ارزش دارایی سازمان‌های ایرانی زیر ۲۰ میلیارد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

روند منفی تشکیل سرمایه در کشور

سعید زرندی معاون وزیر صمت در جلسه کارگروه توسعه سرمایه گذاری ارزش دارایی بزرگترین شرکت‌های ایران را زیر ۲۰ میلیارد دلار دانست. وی همچنین از

تداوم رشد شرکت های چینی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد شرکت های چینی با وجود بحران کرونا

شرکت های چینی حتی در بحرانی مانند کرونا نیز با رشد مواجه بوده اند و همچنان به درآمدزایی خود می­ افزایند. رشد شرکت های چینی موجب افزایش ارزش آنها شده است.