اسپیس ایکس و ناسا
فناوری منتخب سردبیر

اسپیس ایکس و ناسا تاریخ‌ساز شدند

اسپیس ایکس و ناسا تاریخ ساز شدند. اسپیس ایکس در تاریخ ۳۰ مه پس از ارسال موفق فضانوردان به مدار زمین، توانست تاریخ‌ساز شود و نام خود را در تاریخ ثبت کند.

پرتاب فضاپیما
تکنولوژی

فالکون 9 فضانوردان ناسا را به ایستگاه ببین المللی فضایی می برد

فالکون 9 فضانوردان ناسا را به ایستگاه ببین المللی فضایی می برد. همکاری ناسا و اسپیس ایکس باعث شده که فضانوردان ناسا با موشک‌های این شرکت به فضا بروند