اجرای طرح حذف صفر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حذف صفر از پول ملی در مراحل نهایی

طرح حذف صفر از پول ملی سال­هاست بلاتکلیف مانده است. اما به نظر می­ رسد بانک مرکزی با کمرنگ کردن صفرها روی اسکناس های جدید در حال آمادگی برای اجرای آن است.