وضعیت زنان سرپرست خانوار
اخبار اقتصادی

بحران جدی وضعیت زنان سرپرست خانوار

با توجه به شرایط بد اقتصادی حاکم در کشور، پیش بینی مسئولان مبنی بر این است وضعیت زنان سرپرست خانوار تا شهریور ماه جاری بحرانی تر می شود.

زنان خانه دار، قالیباف و هنرمند
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بیمه جدید برای 4 گروه از زنان

زنان خانه دار، قالیباف و هنرمند، زنان و دختران دانشجو و زنان شاغل در گروه صنایع دستی و بانوان هنرمند با حمایت وزارت تعاون بیمه می شوند.

روز زنان شاغل مجرد
رویداد

چهاردهم مرداد؛ روز زنان شاغل مجرد

چهاردهم مرداد برابر با ۴ اوت با عنوان روز جهانی زنان شاغل مجرد نام‌گذاری شده است. در ادامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.