پیک پنجم کرونا در تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اعتراض اتاق اصناف به تعطیلی بازار

با آغاز پیک پنجم کرونا در تهران، صنوف گروه های شغلی 2،3 و 4 تعطیل شدند و تنها فعالان گروه شغلی گروه یک قادر به فعالیت در شهر تهران هستند .

اصناف در ایران
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

یکم تیرماه روز ملی اصناف

در تقویم رسمی کشور روز یکم تیرماه به عنوان روز ملی اصناف تعیین شده در این مطلب به علت این نام‌گذاری و تاریخچه تشکیل اصناف در ایران پرداختیم.