روز مالیات
رویداد

۱۶ تیر؛ روز ملی مالیات

شانزدهم تیرماه به عنوان روز ملی مالیات و آغاز هفته مالیات نام‌گذاری شده است علت این نامگذاری آشنایی بیشتر مردم با قوانین مالیاتی است.