اعتبار اسنادی
اخبار اقتصادی بانکداری

با اعتبار اسنادی و انواع آن آشنا شوید

اعتبار اسنادی تعهدی است که بانک به خریدار و فروشنده در تجارت می­دهد تا میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع یا با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد.

انواع اسناد تجاری
اقتصاد بانکداری منتخب سردبیر

آشنایی با انواع اسناد تجاری مهم و ویژگی هر کدام

در این مقاله در مورد انواع اسناد تجاری و ویژگی هر کدام از آنها اطلاعاتی تکمیلی را به شما خواهیم داد. پس با برات نیوز همراه باشید.