رفتار سلیقه ای بانک ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت سلیقه ای بانک ها و انتقاد مجلس

مجلسی ها نسبت به رفتار سلیقه ای بانک ها برای پرداخت وام به مردم انتقاد داشته و درصدد بررسی این موضوع برامدند تا جدی به این موضوع بپردازند.

کاهش اعتبار وام بانک‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش اعتبار وام بانک ها در چین

چین از بانک‌ها خواست تا اعتبار وام را کاهش دهد.