افزایش قیمت مرغ
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش مجدد قیمت مرغ و بی‌تدبیری مسئولان

درحالی که چند هفته‌ای است قیمت مرغ افزایش یافته بود و مسئولان در پی جویا شدن دلایل آن بودند بازهم قیمت مرغ افزایش یافته و