قیمت مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش ۹۱ درصدی قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱ و ۹۱/۷ درصد افزایش یافت.

افزایش نجومی قیمت مسکن
اقتصاد

رشد بازارهای سرمایه عامل افزایش نجومی قیمت مسکن

   قیمت مسکن طی دوسال و اندی چنان افزایشی داشته که کم کم متقاضیان مسکن  از خرید واحدهای کوچک هم ناامید شده و آن را