متوسط قیمت مسکن در کشور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رتبه اول قیمت مسکن نجومی، مختص تهران و اهواز

درحالی که چندی است زمزمه های کاهش متوسط قیمت مسکن در کشور شنیده می شود متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و درشهر اهواز بالای 20 میلیون تومان است .

قیمت مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش ۹۱ درصدی قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱ و ۹۱/۷ درصد افزایش یافت.

افزایش نجومی قیمت مسکن
اقتصاد

رشد بازارهای سرمایه عامل افزایش نجومی قیمت مسکن

   قیمت مسکن طی دوسال و اندی چنان افزایشی داشته که کم کم متقاضیان مسکن  از خرید واحدهای کوچک هم ناامید شده و آن را