مهاجران افغان از ایران می‌روند
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خروج بی‌سابقه مهاجران افغان از کشور

در پی نابه‌سامانی‌های اقتصادی که درکشور ما به وجود آمده است، بسیاری از مهاجران افغان تصمیم به ترک کشور گرفتند.خروج بی‌سابقه مهاجران افغان از کشور ادامه دارد