نخستین مناظره انتخاباتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

برنامه اقتصادی نامزدها در هاله ای از ابهام

با توجه به برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی،به نظر می رسد کاندیدای انتخاباتی هیچ برنامه اقتصادی مشخصی برای توسعه اقتصاد کشور ندارند.

اقتصاد ایران تا سال 2025
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پیش بینی اکونومیست از آینده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران تا سال 2025 وابستگی شدیدی به وضعیت تحریم ها دارد و شرایط اقتصادی کشور بسیار طی این سال ها و با اعمال تحریم ها بحرانی شده است.

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران

انتخاب کدامیک به نفع اقتصاد ایران است؟ با توجه به اینکه بیشتر مسائل ایران ریشه داخلی دارد آیا به طور کلی انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران تاثیرگذارست؟