قطع وابستگی به اقتصاد نفتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قطع وابستگی به اقتصاد نفتی

ایران یک کشور نفتی است و چند سالی است به سمت کاهش این وابستگی‌ها حرکت کرده است. قطع وابستگی به اقتصاد نفتی ویژگی‌های زیادی به همراه دارد.