اقلام بهداشتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

126 میلیارد تومان وام کرونا به تولیدات بهداشتی

تولیدکنندگان اقلام بهداشتی و مقابله با کرونا از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون برای تولید ملزومات مقابله با کرونا 126 میلیارد تومان وام دریافت کردند.