الکامپ 26 به تاخیر افتاد
تکنولوژی منتخب سردبیر

نمایشگاه الکامپ ۲۶ به تعویق افتاد

الکامپ 26 به تاخیر افتاد. دلیل آن شیوع مجدد ویروس کرونا و نگرانی‌هایی که در مورد به خطر افتادن سلامت شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان وجود دارد، اعلام شده است.