امارات متحده عربی
اخبار اقتصادی اقتصاد

اقتصاد امارات متحده عربی پس از دوران قرنطینه

گزارش‌ها حاکی از احیای اقتصاد امارات متحده است.