سازنده ریزتراشه چین
اخبار اقتصادی اقتصاد

محدودیت های صادراتی آمریکا برای بزرگترین سازنده ریزتراشه چین

به گفته سخنگوی وزارت دفاع، دولت ترامپ در حال بررسی محدودیت های صادراتی برای شرکت بین المللی Semiconductor، بزرگترین تولید کننده و سازنده ریزتراشه نیمه