وزارت اقتصاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

1000 ملک مازاد دولت امسال فروخته می‌شود

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت: در راستای قانون بودجه اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم