آسیب پذیری‌های اینترنتی
اخبار اقتصادی فناوری منتخب سردبیر

کاهش چشمگیر آسیب‌ پذیری‌های اینترنتی

در حالی که گزارش‌های اسپیدتست از کاهش سرعت اینترنت خبر در ماه گذشته خبر می‌دهد، اما از نظر امنیت با کاهش چشمگیر آسیب پذیری‌های اینترنتی مواجه بودیم.

نیاز توئیتر به مدیر امنیت
اخبار اقتصادی تکنولوژی منتخب سردبیر

توئیتر یک هکر را مدیر امنیت خود کرد

رخنه ­های امنیتی جدی موجب شده که برندهای فناوری دنیا به دنبال بهترین مدیر امنیت برای خود باشند. توئیتر یکی از بهترین هکرهای جهان را مدیر امنیت شرکت خود کرد.