سخنگوی سازمان ملل به تصمیم ایران مبنی‌ بر محدودسازی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای واکنش نشان داد.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

واکنش سازمان ملل به تصمیم ایران

سخنگوی سازمان ملل به تصمیم ایران مبنی‌ بر محدودسازی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای واکنش نشان داد.