ربات انسانی در مدار زمین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ربات انسانی ایران آماده سفر به فضا

فرستان انسان به فضا برای اکتشافات امری است که در ایستگاه های فضایی بزرگ انجام می گیرد. اما زمان ­بر بودن و هزینه های بیشتر