انفجار لبنان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

انفجار لبنان در هاله‌ای از ابهام

برخی علت انفجار لبنان را ۲۷۰۰ تن ماده نیترات آمونیوم مصادره شده از یک کشتی که از شش سال قبل در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت نگهداری می‌‎شده ، میدانند.