ترمز دستی های غیر معمول
اخبار اقتصادی خودرو

10 نمونه از ترمز دستی های غیر معمول

ترمز دستی یکی از اجزای اصلی خودرو است. در این مطلب با هم به بررسی بعضی از طراحی‌های ترمز دستی می‌پردازیم.