عرضه چک موردی از مرداد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

عرضه چک موردی به افراد فاقد دسته چک

براساس اعلام بانک مرکزی، عرضه چک موردی از مرداد ماه جاری به افراد فاقد دسته چک اجرایی می شود و آن ها می توانند چک دریافت کنند.

انجام قانون جدید چک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

آغاز اجرای قانون جدید چک با بازگشایی بانک ها

با توجه به آغاز سال نو و بازگشایی بانک ها، انجام قانون جدید چک آغاز شد و دسته چک های جدید از سوی همه بانک ها صادر می شود.