فروش اوراق بدهی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اوراق بدهی دولت در حراج هفتگی فروخته شد

بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج هفته منتهی به ۸ مهر ماه به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و