اوراق بدهی دولت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

4990 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع با فروش 4990 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت موافقت کرد. این اتفاق در روزهای آینده رخ می دهد.

حراجهای دولت
اخبار اقتصادی

حراجهای دولت ادامه دارد

حراجهای دولت به دلیل بحران ناشی از تحریمها و متعاقب آن شیوع کرونا بیشتر شده اند. دولت بسیاری از دارایی های خود را حراج کرده است.