وام 240 میلیونی برای متاهل‌های تهرانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

با ۲۵ میلیون، وام ۲۴۰ میلیونی بگیرید

قیمت اوراق مسکن در مقایسه با اوایل دی ماه تغییر چندانی نداشته است. متاهل‌های تهرانی می‌توانند با 25 میلیون تومان وام 240 میلیونی بگیرند.

افزایش قیمت اوراق تسه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جولان واسطه‌گران و افزایش قیمت اوراق تسه

بانک مسکن در نظر داشت تا اجرایی کردن محدودیت هایی از جمله محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف