حراج اوراق مالی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حراج اوراق مالی برای تامین کسری بودجه

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد از تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل حراج اوراق مالی اسلامی خبر داد.

اوراق قرضه چیست
بانکداری

اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه چیست ؟ این سوالی است که شاید پس از هر بار شنیدن نام این اوراق به ذهن شما متبادر شده باشد. افراد برای کسب بهره، به روش‌های مختلفی اقدام می‌کنند