اوراق بدهی دولتی
اخبار اقتصادی

4400 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی فروخته شد

هفتم مردادماه نهمین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی برگزار شد. این کار که در بازار بین ‌بانکی انجام شد فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت را در پی داشت