استعفای مهندس فیسبوک به دلیل انتشار محتوای نفرت انگیز
تکنولوژی

استعفای مهندس فیسبوک به دلیل انتشار محتواهای نامناسب آن

آشوک چاندوینی مهندس نرم‌افزار شاغل در فیسبوک به دلیل آنچه که او آن را حذف نکردن محتوای خشونت آمیز و تجلیل از آن در این سایت نامید، استعفا داد.