بانک ایران زمین ؛ معرفی بانک ایران زمین
بانکداری

نگاهی به فعالیت ها و خدمات بانک ایران زمین

بانک ایران زمین به عنوان هفدهمین بانک خصوصی کشور در سال 89 با انجام پذیره نویسی پا به عرصه بانکداری کشور پا گذاشت و فعالیت می‌کند.