ایران چک جدید با حذف چهار صفر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رخنمایی ایران چک‌های جدید با حذف چهار صفر

ایران چک جدید با حذف چهار صفر رونمایی شد. بانک مرکزی ایران از ایران چک‌های جدید ۱۰۰ هزار تومانی جدید با حذف ۴ صفر رونمایی کرد.