صفحه نمایش 160 هرتز راگ فون 3
تکنولوژی موبایل

صفحه نمایش 160 هرتز راگ فون 3

حالت مخفی ۱۶۰ هرتزی گوشی ایسوس راگ فون ۳ توسط XDA گزارش شد.