رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا
تکنولوژی گزارش و مصاحبه

رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا

در رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد ۶ استارت‌آپ این حوزه توانمندی‌های خود را ارائه کردند.