اینترنت رایگان برای معلمان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ارائه اینترنت رایگان برای معلمان

به دنبال شیوع بیماری کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدارس، مسوولان برآن شدند تا طرح اینترنت رایگان برای معلمان را اجرایی کنند تا