سرعت اینترنت موبایل
تکنولوژی منتخب سردبیر

رتبه سرعت اینترنت موبایل؛ ایران ۱۳۳ جهان

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا ماه ژوئن سال جاری میلادی، ۲۹.۸۷ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را با یک پله صعود در مقایسه با ماه می سال ۲۰۲۰، به ۶۶ از میان ۱۳۸ کشور رسانده است.